speciaal onderwijs

Wanneer je kind een specialistische of meer intensieve onderwijsbegeleiding nodig heeft, kan speciaal onderwijs hier uitkomst bieden. Dit onderwijs is er voor zowel basisschool- als middelbare leerlingen en kan hen veel hulp en ondersteuning bieden. Maar wat zijn dan de voordelen van speciaal onderwijs, en welke clusters zijn er? Dat lees je in dit artikel.

Verschillende vormen van speciaal onderwijs

Er zijn drie verschillende vormen te vinden binnen dit onderwijs, namelijk het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Wanneer je kind leer- of gedragsproblemen heeft kan het goed zijn dat een reguliere basisschool hier niet bij kan of wil helpen. In dat geval kan je kind terecht op een speciale basisschool. Deze scholen zijn er voor kinderen die moeilijk kunnen leren, maar ook voor kinderen met gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.

Een speciale school hanteert dezelfde kerndoelen als de reguliere school, echter heeft een kind dan meer tijd om deze te halen. Ook zijn de klassen veel kleiner en zijn er daarnaast meer deskundigen aanwezig om te ondersteunen bij het leren.

Speciaal onderwijs

Wanneer je kind extra ondersteuning nodig heeft is dit vaak niet mogelijk op het speciaal basisonderwijs, laat staan een reguliere school. In dat geval kan je kind naar het speciaal onderwijs. Ook hier werken ze over het algemeen hetzelfde, maar is er wel veel meer ondersteuning aanwezig.

Dit type onderwijs is opgedeeld in vier verschillende clusters, te weten:

  • Cluster 1: voor blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: kinderen met een taal- en spraakontwikkelingsstoornis, dove en slechthorende kinderen
  • Cluster 3: langdurig zieke, verstandelijk gehandicapte en motorisch gehandicapte kinderen
  • Cluster 4: voor kinderen met gedragsproblemen en psychische stoornissen

Na deze school gaan kinderen vrijwel altijd naar het voortgezet speciaal onderwijs, maar het kan ook goed mogelijk zijn dat ze naar een gewone middelbare school te kunnen. Op het voortgezet speciaal onderwijs werken ze vooral toe naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Er zijn normale lessen die nodig zijn om je diploma te halen, maar ook handarbeid, techniek, koken en bewegingsonderwijs.

Wat zijn de voordelen?

Vaak wordt gedacht dat het speciaal onderwijs alleen voor ‘aparte’ kinderen is, wat natuurlijk onzin is. Er zijn veel redenen te bedenken waarom een kind beter op dit onderwijs zou kunnen zitten, dan op een reguliere school. Er zijn dan ook zeker wat voordelen te bedenken voor dit onderwijs.

Zo kun je er zeker van zijn dat het onderwijs altijd goed is afgestemd op je kind. Zit hij bijvoorbeeld in groep 7, maar doet hij het rekenwerk van groep 5 en schrijfwerk van groep 6, dan is dat geen enkel probleem. Ook zijn de klassen veel kleiner, meestal maximaal 15 leerlingen met minimaal 1 leraar en 1 onderwijsassistent.

Wat ook een groot voordeel is, is dat er in de meeste gevallen therapie kan worden gevolgd onder schooltijd. Zo ben je niet na schooltijd ook nog eens extra tijd kwijt voor de therapie. Wat voor je kind vooral erg fijn is, is dat hij erbij hoort en dus niet bang hoeft te zijn als buitenbeentje gezien te worden.

Lees ook: Kookinspiratie nodig? Wij helpen je!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here